Biorąc pod uwagę formę prawno – organizacyjną Twojej aktywności gospodarczej, specyfikę branży w której działasz oraz wzajemne oczekiwania w zakresie współpracy, tworzymy indywidualny model działania, mając przede wszystkim na uwadze Twoje zadowolenie i satysfakcję ze świadczonych przez nas usług, których zakres przedstawiamy poniżej.

 

[su_service title=”Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt” icon=”icon: clipboard” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Służy do ewidencji przeszłych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych. Jej prowadzenie wymaga dużej skrupulatności. Prowadzona jest według określonego wzoru zgodnie z przepisami prawa.

[su_spoiler title=”Więcej …” icon=”chevron”]

[su_list icon=”icon: clipboard” icon_color=”#00a0e3″]

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów to w szczególności:

 

​Usługa ewidencjonowania Ryczałtu to następujące czynności:

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_service title=”Księgi Rachunkowe” icon=”icon: clipboard” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

Obowiązkowa dla dużej części podmiotów gospodarczych pełna księgowość jest złożonym procesem, który ma na celu tworzenie kompleksowej informacji na temat sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. To rozbudowany system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu możliwe jest także rozliczenie m. in. firmowych podatków. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowym wymaga znajomości prawa bilansowego i innych uregulowań w tym zakresie.

[su_spoiler title=”Więcej …” icon=”chevron”]

[su_list icon=”icon: clipboard” icon_color=”#00a0e3″]

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych to czynności obejmujące m. in.:

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_service title=”Obsługa Kadrowo – Płacowa” icon=”icon: users” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

[su_spoiler title=”Więcej …” icon=”chevron”]

[su_list icon=”icon: users” icon_color=”#00a0e3″]

Ten segment to :

[/su_list]

[/su_spoiler]

 

[su_service title=”Usługi związane z BHP i oceną ryzyka zawodowego” icon=”icon: cogs” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz podajmować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności podmiotu.

[su_spoiler title=”Więcej …” icon=”chevron”]

[su_list icon=”icon: cogs” icon_color=”#00a0e3″]

Czynności z zakresu nadzoru i doradztwa BHP obejmują:

 

Dodatkowo działania w zakresie ochrony środowiska sprowadzają się do:

 

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_service title=”Wymiana dokumentów online” icon=”icon: retweet” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

Usługa nosi nazwę Biuro Rachunkowe Online i pozwala w sposób automatyczny wymieniać dane w postaci elektronicznej pomiędzy programami magazynowo – sprzedażowymi Klienta a oprogramowaniem finansowo – księgowym naszego biura.

Dane wymieniane są za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacji, jakim jest serwer SFTP Asseco WAPRO, który w sposób bezpieczny pozwala przesyłać dane pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

​Korzyści dla Klienta jakie niesie za sobą usługa Biuro Rachunkowe Online to:

[su_list icon=”icon: retweet” icon_color=”#00a0e3″]

Biuro Rachunkowe Online

[/su_list]

 

[su_service title=”Zestawienia i Analizy 24h” icon=”icon: bar-chart-o” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]

 

[su_service title=”Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych” icon=”icon: pencil-square-o” icon_color=”#00a0e3″ size=”40″][/su_service]