Okulary przedsiębiorcy a koszty firmowe

Aktualizacja:

Czy wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorcy, których używanie jest niezbędne np. do pracy z komputerem, można uznać za koszty firmowe?

Nie. Wydatek ten ma charakter osobisty, a takimi wydatkami nie obciąża się firmowych kosztów podatkowych. Za firmowe koszty uzyskania przychodów uznaje się tylko takie wydatki, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz., czyli powinny być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Nie powinny się też znaleźć wśród wydatków nieuznawanych za koszty, wskazanych w art. 23 ww. ustawy. 

Co prawda zakup okularów nie został wymieniony w art. 23 tej ustawy, jednak – jak wskazują organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach – wydatku tego nie można uznać za mieszczący się w definicji kosztu podatkowego nawet, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą wykorzystuje okulary w pracy przy komputerze (np. przy korekcji tekstów). W ich opinii, niezależnie od tego czy przedsiębiorca prowadziłby działalność gospodarczą czy też nie, w przypadku zaistnienia wady wzroku, osoba ta i tak zmuszona jest do zakupu okularów z odpowiednimi szkłami. Przyjmują więc, że bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiąganie przychodów z działalności gospodarczej.

Podstawa prawna
  • art. 22 ust. 1, art. 23 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 z poźn. zm.)
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post