Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Aktualizacja:

Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury uzależniony jest od tego, czy otrzymałeś wcześniej oryginał faktury, która następnie zaginęła bądź uległa zniszczeniu, czy też w ogóle do Ciebie nie dotarła.

W pierwszym przypadku, gdy dokonałeś odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury, która następnie zaginęła, późniejsze otrzymanie duplikatu stanowi jedynie dowód potwierdzający prawo do tego odliczenia.

Sprawa wygląda inaczej, gdy faktura do Ciebie nie dotarła. Wtedy duplikat traktowany jest jak pierwotna faktura. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej transakcji powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego, ale nie wcześniej niż w okresie otrzymania przez Ciebie faktury.

W dniu 12 listopada 2014 r. otrzymałeś duplikat faktury z dnia 6 paździenika 2014 r. dotyczący sprzedaży dokonanej 9 września 2014 r. Zakładając, że dokument pierwotny nigdy do Ciebie nie dotarł, odliczenia VAT możesz dokonać w miesiącu otrzymania duplikatu faktury, tj. w listopadzie 2014 r. lub w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (w grudniu 2014 r. lub styczniu 2015 r.).

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post