Kiedy wynajem mieszkania jest kosztem firmy?

Aktualizacja:

Zdarza się, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w innej miejscowości niż adres zamieszkania. Czy w takim przypadku wynajem mieszkania jest kosztem firmy?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Z kolei art. 23 nie zawiera wprost takiego ograniczenia i przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami, których cel jest wymieniony w art. 22 ust. 1 cytowanym powyżej.

W takiej sytuacji uznać należy, że koszty wynajmu mieszkania przez przedsiębiorcę na cele związane z działalnością gospodarczą w innej miejscowości stanowić będą koszty podatkowe.  Związek przyczynowo-skutkowy między wynajęciem mieszkania a osiągniętymi przychodami (bądź możliwością ich osiągnięcia) musi być wyraźny. Ważne jest również właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków.

Czy w przedstawionej sytuacji trzeba będzie opłacać podatek od nieruchomości według najwyższej stawki? O tym w kolejnym artykule.

Podstawa prawna
  • Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post