Kiedy warto być a kiedy trzeba zostać podatnikiem VAT?

Aktualizacja:

Rozpoczynając przygodę z biznesem (lub w trakcie jej trwania) trzeba odpowiedzieć sobie na jedno z wielu kluczowych pytań: czy warto zostać vatowcem i jakie ewentualnie wiążą się z tym korzyści?

Jeśli planowane obroty firmy nie przekroczą rocznie 150 tys. zł (bez kwoty podatku) można zdecydować, czy być vatowcem czy jednak wybrać zwolnienie od tego podatku. Jest to limit roczny co oznacza, że rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego wysokość tego limitu jest proporcjonalnie mniejsza.

Warto w tym miejscu dodać, że korzystając ze zwolnienia od podatku należy prowadzić ewidencję sprzedaży.

Pan Wojciech N. rozpoczął w dniu 17 lutego 2014 roku działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Wcześniej podjął decyzję, że skorzysta ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Tym samym, zgodnie z przepisami, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dla Pana Wojciecha limit obrotów będzie mniejszy. Obliczył go w następujący sposób:

  • limit = 150.000 zł x [ilość dni działalności do końca roku : liczba dni w roku]
  • limit = 150.000 zł x [317 : 364] = 130.632 zł

Zatem limit dla Pana Wojciecha to 130.632 zł po przekroczeniu którego traci zwolnienie od podatku i opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka sprzedaży ponad tą kwotę.

Przy wyliczaniu powyższego limitu nie bierze się pod uwagę:

  • importu towarów i usług
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku
  • dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Pan Wojciech N. prowadzi sklep z armaturą sanitarną. Jeśli wysokość obrotów w okresie od 17 lutego do 30 września 2014 roku wyniesie 120.000 zł (czyli mniej niż obliczony wyżej limit) i Pan Wojciech sprzeda np. w październiku środek trwały za kwotę 70.000 zł, to i tak korzysta nadal ze zwolnienia z VAT i dotychczasowy limit to wciąż 120.000 zł.

Możliwości wyboru nie mają natomiast podmioty świadczące usługi prawnicze, jubilerskie oraz w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego). Jeśli zatem istnieje możliwość wyboru, możliwe są dwa rozwiązania: czekać na przekroczenie limitu bądź zostać podatnikiem VAT od początku prowadzenia działalności.

W przypadku pierwszego rozwiązania może okazać się, że limit nie zostanie przekroczony i wtedy nie podejmując żadnych działań przedsiębiorca nie zostanie podatnikiem VAT.  To dobre rozwiązanie dla firm, których odbiorcami są głównie osoby fizyczne. Dzięki temu, że sprzedaż nie będzie opodatkowana VAT staną się bardziej konkurencyjni. A jakie korzyści daje rozwiązanie drugie?

Wyboru tego rozwiązania powinni dokonać te podmioty, których kontrahentami są inne firmy będące vatowcami, bowiem będą miały możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w cenie sprzedaży towaru bądź usługi. Korzyść pojawi się również w przypadku planowanych dużych inwestycji. Wystąpić może wtedy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Niezmiernie ważne jest również to jaką stawką będzie opodatkowana sprzedaż. Co do zasady korzystnie będzie wyglądać sytuacja w której sprzedaż będzie opodatkowana stawką niższą niż podstawowa.

Minusem tego rozwiązania jest więcej obowiązków ewidencyjnych, bowiem należy prowadzić odpowiednie rejestry VAT pozwalające określić kwotę zobowiązania podatkowego, składać co miesiąc (bądź co kwartał) deklaracje dla tego podatku oraz wystawiać faktury.  Konieczna jest również dobra znajomość ustawy o podatku VAT.

Dokonując zatem właściwego wyboru należy ocenić własną sytuację i specyfikę prowadzonej działalności oraz przeprowadzić  analizę opłacalności ekonomicznej wybranego wariantu.

Podstawa prawna
  • art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post