Firma w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Aktualizacja:

Wielu przedsiębiorców rejestruje działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Pojawiają się wtedy wątpliwości dotyczące wysokości podatku od nieruchomości. Czy część przeznaczoną na działalność gospodarczą należy opodatkować wyższą stawką podatku? Przedsiębiorca, który w tym samym pokoju jednocześnie mieszka i pracuje zapłaci podatek w niższej wysokości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

„Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie (…) od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (…).”

Podpunkt b) powyższego unormowania wymienia dwie kategorie nieruchomości, które mogą zostać opodatkowane stawką maksymalną. Są to typowe biurowce (budynki związane z działalnością gospodarczą) oraz lokale usługowe w budynkach mieszkalnych (budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej). W tym kontekście kluczowe jest rozstrzygnięcie co kryje się pod pojęciem „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 1992 r. (sygn. akt SA/Wr 650/92), aby budynek lub jego część został uznany jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej musi zostać wyłączona funkcja mieszkalna oraz inne funkcje związane z zamieszkiwaniem budynku. To oznacza, że rejestrując działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy, lokal (budynek) nie traci automatycznie charakteru mieszkalnego i należy opodatkować go stawką właściwą dla lokali mieszkalnych. Jeśli zatem np. tłumacz przysięgły wstawi do pokoju mieszkalnego biurko, przy którym pracuje, nie zmieni to charakteru pomieszczenia, które nadal służyć będzie również celom mieszkalnym. Inaczej wyglądać będzie sytuacja, kiedy to cały pokój zostanie przeznaczony na działalność. Wtedy zastosowanie znajdzie opodatkowanie stawką najwyższą. Należy wówczas złożyć informację IN-12 o nieruchomościach i obiektach budowlanych, podając zaktualizowane dane.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07.08.2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1992 r. (sygn. akt SA/Wr 650/92)
Nota prawna

Administrator witryny informuje, że niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)

Udostępnij ten post