Nasze usługi

Pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych

W kontekście naszej nadchodzącej współpracy zapewniamy darmowe konsultacje oraz wsparcie w procesie rejestracji Twojego podmiotu w urzędowych rejestrach. Ponadto, służymy pomocą w znalezieniu odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą się pojawić na tym etapie.

Podatek dochodowy

Sposób rozliczania podatku dochodowego ma kluczowe znaczenie w finansach firmy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy naszym klientom dokonać świadomego wyboru formy opodatkowania PIT, dostosowanego do ich planowanych przychodów oraz charakteru działalności.

Podatek VAT

Każdy przedsiębiorca, prowadzący swoją działalność w sposób zorganizowany i regularny, jest zobowiązany do rejestracji jako płatnik VAT. W pewnych okolicznościach istnieje jednak możliwość skorzystania z odstępstwa od tego obowiązku. Dysponując naszym doświadczeniem i wiedzą, doradzamy naszym klientom w tym obszarze, uwzględniając takie czynniki jak:

 • Obowiązujący limit zwolnienia podmiotowego w wysokości 200 000 zł
 • Charakter prowadzonej działalności
 • Planowane obroty, aby w efektywny sposób optymalizować koszty
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nasza kompleksowa pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej obejmuje również obszary ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki naszemu wsparciu, klientom stawiającym pierwsze kroki w biznesie pomagamy zrozumieć różne ulgi podatkowe, takie jak Ulga na Start czy Mały ZUS. Dodatkowo, dla klientów zatrudnionych na umowę o pracę, nasze doradztwo obejmuje wyjaśnienie konsekwencji prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej i jakie to rodzi skutki wobec obowiązkowych ubezpieczeń.

Wpis do CEIDG

Oferujemy kompleksowe wsparcie w rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nasza pomoc merytoryczna obejmuje zarówno doradztwo telefoniczne, jak i mailowe, aby zapewnić naszym klientom pełne zrozumienie procesu rejestracji oraz udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania. Dodatkowo zweryfikujemy wniosku przed wysłaniem, aby mieć pewność, że wszystkie dane zostały poprawnie wypełnione. Dzięki naszemu wsparciu, rejestracja firmy w CEIDG staje się prostsza i bardziej przejrzysta.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Służy do ewidencji przeszłych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych. Jej prowadzenie wymaga dużej skrupulatności. Prowadzona jest według określonego wzoru zgodnie z przepisami prawa.

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • chronologiczna rejestracja zdarzeń gospodarczych
 • ustalanie wysokości okresowych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planu amortyzacji
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym
Obsługa ewidencjonowania Ryczałtu
 • ustalanie wysokości okresowych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ewidencjonowanie wyposażenia
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planu amortyzacji

Księgi Rachunkowe

Obowiązkowa dla dużej części podmiotów gospodarczych pełna księgowość jest złożonym procesem, który ma na celu tworzenie kompleksowej informacji na temat sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. To rozbudowany system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu możliwe jest także rozliczenie m. in. firmowych podatków. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowym wymaga znajomości prawa bilansowego i innych uregulowań w tym zakresie.

Obsługa ksiąg rachunkowych
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stworzenie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów
 • ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,wyposażenia
 • opracowanie planów amortyzacji
 • przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego w aspekcie rachunkowym i podatkowym, sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej

Obsługa kadrowo-płacowa

Obejmuje wszystkie czynności, które związane są z prowadzeniem jak i zarządzaniem dokumentacją płacową i pracowniczą.

Obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla ZUS z tytułu zgłoszeń do ubezpieczeń, rozliczeń i raportów
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe
 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • sporządzanie informacji rocznych dla osób zatrudnionych
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

Usługi związane z BHP i oceną ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz podajmować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności podmiotu.

Czynności z zakresu nadzoru i doradztwa BHP
 • kontrola stanu BHP na stanowiskach pracy
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • opracowanie instrukcji BHP / stanowiskowych
 • opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
 • opracowanie zasad gospodarowania odzieżą roboczą (normatywu odzieżowego, karty wyposażenia)
Działania w zakresie ochrony środowiska
 • sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsiewzięć na środowisko
 • opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych dotyczących wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków do środowiska i kanalizacji
 • opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • tworzenia konta w KOBIZE wraz z raportowaniem
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie ewidencji odpadów lub nadzór nad ewidencją

Zestawienia i kompleksowe analizy

Oferujemy kompleksowe zestawienia finansowe m.in. dla banków, ubezpieczycieli i leasingodawców, oraz analizy sytuacji finansowej dostosowane do potrzeb naszych klientów. Dzięki takim dokumentom nasi klienci mogą podejmować świadome decyzje biznesowe oparte na solidnych danych i dogłębnych analizach.

Twój partner w biznesie

Przekonaj się, dlaczego warto wybrać naszą firmę jako niezastąpionego partnera biznesowego dla Twojej działalności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać rzetelne i profesjonalne usługi księgowe, które pomogą Ci osiągnąć sukcesy i spokój finansowy.

Znajdź odpowiedź

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące naszych usług i obsługi klienta.

Ile kosztuje miesięczne rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Cena miesięcznego rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej zaczyna się od 250 zł netto. Ostateczna cena może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak branża, forma opodatkowania PIT, status podatnika VAT oraz czy firma zatrudnia pracowników, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami kadrowymi. Dążymy do indywidualnego podejścia do każdego klienta, aby zapewnić usługę dostosowaną do jego konkretnych potrzeb i sytuacji biznesowej.

Ile kosztuje miesięczne rozliczenie spółki z o.o.?

Koszt miesięcznego rozliczenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) zaczyna się od 700 zł netto. Ostateczna cena może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak branża, forma opodatkowania, a także zatrudnienia w firme, co może wpłynąć na złożoność procesu rozliczeń. W przypadku spółki z o.o., prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe, co dodatkowo wpływa na cenę naszych usług. Staramy się dostosować nasze usługi do specyfiki działalności każdej spółki, aby zapewnić pełne i profesjonalne wsparcie w zakresie księgowości i finansów.

W jaki sposób można przekazać dokumenty do księgowania?

Najczęstszym sposobem przekazywania dokumentów do księgowania jest wysłanie ich online – poprzez email lub inne narzędzia zapewniające bezpieczną wymianę plików w Internecie. Alternatywnie, dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby naszej firmy. Dla wygody naszych klientów oferujemy również usługę zamówienia podjazdu pracownika naszej firmy, który podejmie dokumenty w wyznaczonym miejscu i czasie.

Czy biuro posiada ubezpieczenie OC?

Tak, nasze biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC. Jest ono obowiązkowe w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Posiadamy również dodatkowe fakultatywne ubezpieczenie OC w zakresie błędów w PKPiR oraz ewidencji przychodów w opodatkowaniu ryczałtem, co zapewnia dodatkową ochronę dla naszych klientów.